Zwroty

1. Stosownie do art.10 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny” Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia odebrania zamówionego towaru, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres NN Home Natalia Nazarczuk, ul. Chelmska 21, Budynek 4a, 00-724 Warszawa

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Klient jest zobowiązany niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu lub oddzielnie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, do zwrotu towaru w stanie nienaruszonym w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Zwracane towary muszą być kompletne, nie mogą być pozbawione metek i nosić jakichkolwiek śladów użytkowania oraz powinny być opakowane w sposób zapewniający  brak uszkodzeń podczas transportu. Koszty opakowania oraz odesłania towaru ponosi Klient.

3. Po otrzymaniu zwrotu towaru Sklep wystawi pisemne poświadczenie zwrotu towaru przez Klienta oraz dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny towaru wraz z pobranymi kosztami dostawy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku realizacji zamówienia towarów na specjalne zamówienie, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.