Reklamacje

1. Wszystkie oferowane przez sklep towary są przechowywane i transportowane w odpowiednich warunkach.

2.  Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane Klient ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki i sporządzenia w obecności kuriera protokołu szkód, który należy niezwłocznie przesłać na adres sklep.opole@agphome.pl. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i zgłoszenie kurierowi szkody jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu szkód powstałych w transporcie.

3. W przypadku stwierdzenia, po odbiorze przesyłki, wad towaru, Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na towar nowy wolny od wad. Aby skorzystać z uprawnienia do wymiany towaru Klient powinien niezwłocznie po stwierdzeniu wad odesłać, na własny koszt, towar wraz z pisemną reklamacją wskazującą wadę towaru, na następujący adres:

NN Home, ul. Chelmska 21, Budynek 3 lok. 204, 00-724 Warszawa
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Sklep zawiadomi Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mailowy wskazany przez Klienta w zamówieniu/reklamacji.

5.  W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku jeżeli nie będzie to możliwe z uwagi na brak dostępności takiego samego towaru Sklep zwróci Klientowi równowartość zapłaconej przez niego ceny lub zaoferuje mu inny podobny towar. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwróci Klientowi koszty odesłania reklamowanego towaru do Sklepu.