Polityka prywatności

1. Dane Klienta otrzymane w celu realizacji zamówienia będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych,
co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest
NN Home Natalia Nazarczuk z siedzibą w Warszawie ul. Dolna 17 lok 38.

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych Klienta wyłącznie w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania  zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz  dokonania weryfikacji oferowanej usługi.  Jednocześnie Klient wyraża zgodę na przekazanie wskazanego przez niego numeru telefonu firmie kurierskiej w celu sprawniejszego doręczenia przesyłki np. w przypadku niezastania adresata.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.